Chính sách đổi trả hàng

1.Chính sách đổi trả sản phẩm sau khi mua hàng
Trong vòng 48h kể từ khi mua, nếu đồng hồ gặp các lỗi kỹ thuật về máy móc như sau:

2Chính sách đổi mới đối với những sản phẩm giảm giá dưới 30%
Thời gian đổi mới sản phẩm từ 3-7 ngày kể từ ngày mua, dựa trên hóa đơn mua hàng của khách hàng

Ghi chú:

3. Chính sách đổi mới cho các sản phẩm ưu đãi từ 30% trở lên
Sản phẩm có chiết khấu bằng và lớn hơn 30% hoặc bán theo chính sách giá đặc biệt sẽ không được đổi khi mua làm quà tặng.